Eğitimin Amacı: Bilişsel Davranışçı Eğitimine katılan kursiyerlerin BDT’nin temelini kavramaları, BDT’nin tekniklerini öğrenmeleri ve uygulayabilmeleri, klinikte görülen çeşitli vaka türlerine yönelik BDT vaka formülasyonu yapabilmeleri ve sorun çözümüne yönelik stratejileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir: Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, psikiyatri hemşireleri, aile danışmanları, psikoloji ve psikolojik danışmanlık 4. sınıf öğrencileri.

Eğitmenler:

  • Doç. Dr. Füsun Gökkaya, Klinik Psikolog
  • Doç. Dr. Hande Çelikay Söyler
  • Dr. Öğr. Üyesi Umut Çıvgın
  • Klinik Psk. Sevgi Mestçi
  • Psk. Deniz Özer Eryılmaz

Eğitim Başlangıç Tarihi:

9 Nisan 2022

*Eğitim tarihleri ilk modülün ardından katılımcılarla birlikte belirlenecektir.

Eğitim 8 teorik ders ve 7 süpervizyon oturumu olmak üzere toplam 15 modülden oluşmaktadır. Her bir teorik ders 8 saat sürecek olup süpervizyon oturumlarının süresi değişebilmektedir.

1.Modül Tanışma, eğitim programının tanıtımı
Davranışçı Kuramlar ve Bilişsel Kuramlar
Bilişsel Davranışı Psikoterapilere giriş ve tarihçe
BDT Temel görüşme becerileri
BDT’de değerlendirme
Danışanla ilk görüşme ve hedefler
BDT’de vaka formülasyonu
Terapi seansının yapılandırılması
2. Modül Depresyon
Tanı ve klinik özellikler
Depresyonun bilişsel ve davranışsal formülasyonu
Danışan Değerlendir
Vaka formülasyonu
Tedavi rasyonelini verme
Danışan psikoeğitimi
Davranış deneyleri
Davranış etkinleştirme
Ev ödevlerini düzenleme ve takip etme
Tedavi sonlandırma
Gelecek riskleri belirleme ve nüks önleme
3. Modül Süpervizyon
4. Modül Kaygı Bozuklukları ve Panik Bozukluk
Tanı ve klinik özellikler
Sosyal kaygının bilişsel ve davranışsal formülasyonu
Kaygı Bozukluğu bilişsel ve davranışsal formülasyonu
Kaygıyı sürdüren düşünce ve davranışları değerlendirme
Vaka formülasyonu
Danışan psikoeğitimi
Tedavi rasyonelinin verilmesi
Nefes ve Kas Egzersizleri
Ev ödevleri planlama ve takip etme
Tedavi sonlandırma
Gelecek riskleri belirleme ve nüks önleme
5.Modül Süpervizyon
6. Modül Obsesif- Kompulsif Bozukluk
Tanı ve klinik özellikler
Obsesif- kompulsif bozukluğun bilişsel ve davranışsal formülasyonu
Sık karşılaşılan obsesyonlar ve kompulsiyonlar
Vaka formülasyonu
Danışan psikoeğitimi
Tedavi rasyonelinin verilmesi
Kaçınma davranışlarını değerlendirme
Tepki engelleme
Yaşayarak karşı karşıya gelme
İmgesel karşı karşıya gelme ve maruz bırakma
Ev ödevleri planlama ve takip etme
Tedavi sonlandırma
Gelecek riskleri belirleme ve nüks önleme
7. Modül Süpervizyon
8. Modül Madde Kullanım Bozuklukları
DSM V Madde Kullanım Bozuklukları tanı kriterleri ve klinik özellikler
Madde Kullanım Bozuklukları (Alkol, Sigara, Esrar, Sentetik Esrar, Uyarıcılar, SedatifHipnotik İlaçlar, Kafein, Halüsinojenler)
Davranışsal Bağımlılıklar ( Kumar, Alışveriş, İnternet, Oyun vb)
Tedavi Rasyonelinin Verilmesi
Motivasyonel Görüşme Teknikleri
Ev Ödevleri Planlama ve Takip Etme
Madde Bağımlılığında BDT Uygulamaları
Davranışsal Bağımlılıklarda BDT Uygulamaları
Bireysel ve Grup Psikoeğitimleri
Aile Psikoeğitimleri
Nüks Önleme
9. Modül Süpervizyon
10. Modül Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
Çocuk ve ergenlerle BDT tedavisinde ailenin rolü ve ailenin sürece dahil edilmesi
Çocuk ve ergenlerde sık karşılaşılan bozukluklar
Çocuklarda kaygı bozuklukları ve sınav kaygısı
Değerlendirme
Vaka formülasyonu
Danışan psikoeğitimi
Aile Psikoeğitimi
Kendini izleme eğitimi
Başa çıkma ve sorun çözme becerileri
Duygu düzenleme becerileri
Ev ödevleri planlama ve takip etme
Tedavi sonlandırma
Gelecek riskleri belirleme ve nüks önleme
11. Modül Süpervizyon

Eğitim YeriOnline (Zoom Meeting veya Google Meeting)

Sertifikasyon –Psikoloji Enstitüsü ve Toplum Ruh Sağlığını Koruma Derneği onaylı uygulayıcı sertifikası verilmektedir. Sertifikalar kaşeli ve imzalı bir şekilde PDF formatında gönderilmektedir.

Sertifikalarımız dernek onaylı olup, tüm kamu ve özel kurumlarda geçerlidir.

Ücret: 0216 908 00 90 numaralı WhatsApp hattımızdan iletişime geçiniz.