Modül I – BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN TEMELLERİ VE KULLANILAN TEKNİKLER
 • Psikoterapi Nedir?
  • Psikoterapiye Genel Bakış
  • Psikoterapide Kuramlar
 • Psikoterapide Temel Prensipler
  • Amaç Belirleme
  • Psikoterapide Dinleme
  • Takip ve Tedavi
  • Etik Kurallar
 • BDT’ye Giriş
  • BDT’nin Tarihçesi
  • BDT’de Teröpatik İlişki
 • BDT’de Klinik Değerlendirme
  • Terapiye Uygunluk
  • Terapi Ortamı
  • Klinik Değerlendirme Amaçları
  • Değerlendirme Planı
  • Değerlendirme Hataları
 • BDT’de Kavramlaştırma ve Formülasyon
  • Olgunun Kavramsallaştırılması
  • Formülasyon Elementleri
  • Vaka Üzerinden Örnek Formülasyon
 • BDT’de Psikopatoloji
  • Kognisyonlar
  • Otomatik Düşünceler
  • Ara İnançlar
  • Temel İnançlar
MODÜL II – BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN TEMELLERİ VE KULLANILAN TEKNİKLER
 • Bilişsel Teknikler
 • Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif
 • Davranışçı Teknikler
 • BDT’de Sorun Çözme Teknikleri
 • BDT’de İlk Terapi Seansı
 • BDT’de İlerleyen Seanslar

Modül III – DEPRESYON VE YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ
Depresyon

 • Depresyonda Tanı ve Klinik Özellikleri
 • Depresyonun Bilişsel ve Davranışsal Formülasyonu
 • Vaka Formülasyonu
 • Tedavi Rasyonelini Verme
 • Davranış Etkinleştirme
 • Ev Ödevleri Düzenleme ve Takip Etme
 • Deneyimsel Kaçınmayı Azaltma
 • Depresif Ruminasyonla Çalışma
 • Tedavi Sonlandırma ve Nüks Önleme
 • İntiharda BDT
 • Vaka Egzersizleri ve Ödevler

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Tanı ve Klinik Özellikler
 • Yaygın Anksiyetenin Bilişsel ve Davranışsal Teorisi
 • Vaka Formülasyonu
 • Psikoeğitim ve Tedavi Rasyoneli Verme
 • Hedef Müdahaleler
 • İşe Yaramayan Müdahaleler
 • Belirsizliğe Tahammülsüzlüğü Çalışma
 • Endişe İçeriğine Yönelik İmgede Üstüne Gitme
 • Gevşeme Egzersizleri
 • İşlevsel Olmayan Düşüncelerin Bilişsel Yeniden Yapılandırılması
 • Zaman Yönetimi ve Sorun Çözme Becerileri Kazandırma
 • Ev Ödevleri Düzenleme ve Takip Etme
 • Tedavi sonlandırma ve Nüks Önleme
 • Vaka Egzersizleri ve Ödevler

Modül IV – OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN VE ÖZGÜL FOBİNİN TEDAVİSİ
Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Tanı ve Klinik Özellikler
 • OKB’nin Bilişsel ve Davranışsal Teorisi
 • Tipik Obsesyonlar ve Kompulsiyonlar
 • Tehdit Uyaranlarını, Felaket Düşüncelerini, Aktif ve Pasif Kaçınma Davranışlarını Değerlendirme
 • Vaka Formülasyonu
 • Psikoeğitim ve Tedavi Rasyoneli Verme
 • Obsesyonu Tetikleyen Uyaranın Yerinde Üstüne Gitme
 • İmgesel Maruz Bırakma
 • Ev Ödevleri Düzenleme ve Takip Etme
 • Tedavi Sonlandırma ve Nüks Önleme
 • Vaka Egzersizleri ve Ödevler

Özgül Fobi

 • Özgül Fobide Tanı ve Klinik Özellikler
 • Özgül Fobinin Bilişsel ve Davranışsal Teorisi
 • Vaka Formülasyonu
 • Psikoeğitim ve Tedavi Rasyoneli Verme
 • Nefes Egzersizleri
 • Relaksasyon Egzersizleri
 • Ev Ödevleri Düzenleme ve Takip Etme
 • Tedavi Sonlandırma ve Nüks Önleme
 • Vaka Egzersizleri ve Ödevler

Modül V- SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU VE PANİK BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ
Sosyal Anksiyete Bozukluğu

 • Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Tanı ve Klinik Özellikler
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel ve Davranışsal Teorisi
 • Vaka Formülasyonu
 • Psikoeğitim ve Tedavi Rasyoneli Verme
 • Anksiyetede Maruz Bırakma
 • Bilişsel Yeniden Yapılandırma
 • Duygu Düzenleme ve Anksiyete
 • Ev Ödevleri Düzenleme ve Takip Etme
 • Tedavi Sonlandırma ve Nüks Önleme
 • Vaka Egzersizleri ve Ödevler

Panik Bozukluk

 • Tanı ve Klinik Özellikler
 • Panik Bozukluğun Bilişsel ve Davranışsal Teorisi
 • Fobi ve Agorofobinin Bilişsel Modeli
 • Vaka Formülasyonu
 • Psikoeğitim ve Tedavi Rasyoneli Verme
 • Ev Ödevleri Düzenleme ve Takip Etme
 • Tedavi Sonlandırma ve Nüks Önleme
 • Vaka Egzersizleri ve Ödevler

MODÜL VI – TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE SOMATOFORM BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ
Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Travma ve TSSB’nin Bilişsel ve Davranışsal Teorisi
 • Tanı ve Klinik Özellikler
 • Kronik Hastalıklar ve TSSB
 • Kronik Ağrı ve TSSB
 • TSSB Semptomlarının Tanımlanması
 • TSSB’ye Bilişsel Müdahale
 • Stres Yönetimi ve Teknikleri
 • Maruz Bırakma, Sistematik Duyarsızlaştırma ve İmajinasyon Teknikleri
 • Vaka Formülasyonu
 • Psikoeğitim ve Tedavi Rasyoneli Verme
 • Ev Ödevleri Düzenleme ve Takip Etme
 • Tedavi Sonlandırma ve Nüks Önleme
 • Vaka Egzersizleri ve Ödevler

Somatoform Bozukluk

 • Somatoform Bozukluğun Bilişsel ve Davranışsal Teorisi
 • Somatoform Bozukluğunda Tanı ve Klinik Özellikler
 • Somatizasyon Bozukluğunun Bilişsel ve Davranışsal Teorisi
 • Konversiyon Bozukluğunun Bilişsel ve Davranışsal Teorisi
 • Vaka Formülasyonu
 • Psikoeğitim ve Tedavi Rasyoneli Verme
 • Ev Ödevleri Düzenleme ve Takip Etme
 • Tedavi Sonlandırma ve Nüks Önleme
 • Vaka Egzersizleri ve Ödevler

Prof. Dr. Murad Atmaca

TAKVİM HAZIRLIK AŞAMASINDADIR.

info@psikolojienstitusu.net mail adresinden ya da 0552 622 62 16 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz

Eğitim Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Psikoloji Enstitüsü ve Toplum Ruh Sağlığını Koruma Derneği onaylı sertifika verilmektedir.

Sertifikalarımız özel kurumlarda ve devlet kurumlarında geçerlidir.

Sertifikalar eğitim sonrasında iki gün içerisinde kargoya verilmektedir.