Bireyler hayatın akışı içerisinde birtakım zorluklarla karşılaşabilir, “eskisi” gibi olmaya özlem duyabilir, bir şeyleri başlatıp bitirmede zorluk çekebilir ve sadece kendisiyle değil diğer insanlarla da problem yaşayabilirken bu durumlarda bazen çözüm üretebilir bazen ise desteğe ihtiyaç duyabilirler. Psikolojik yardım almaya ihtiyaç duymak ve bu doğrultuda ilk adımı atmak genelde bireyler için zor bir süreçtir. Ancak uzman bir kişiden alınacak destek; kişilerin kendilerine ve çevrelerine karşı farkındalığını ve hayattan aldığı tatmini artırır.

İnsan doğası gereği sürekli gelişim ve devinim içerisindedir. Bu değişim süreci ebeveynlerin anne-baba olmaya karar verdikleri andan itibaren başlamaktadır. Anne ve babalar için bu süreç heyecanlı olmakla birlikte çeşitli problemleri de içinde barındırabilmektedir. Zaman zaman ebeveynlerin bilgi birikimi problemlerin çözümü için yeterli olmayabilir. Çocukluk ve ergenlik dönemleri birtakım fizyolojik, psikolojik, duygusal, davranışsal özellikleri ve çeşitli ihtiyaçları içermektedir. Çocukların ve ergenlerin yaşadığı dünyayı ve karşılaştıkları problemleri yetişkin bireyler olarak anlamlandırabilmek için bu dönemsel özelliklerin bilinmesi gerekmektedir. Çoğu kez yaşanılan ve çözümsüz olduğu düşünülen problemler ihtiyaçların anlaşılamamasından ortaya çıkar. Bu noktada problemlerin çözümü için profesyonel desteğe ihtiyaç duyulur.

Psikoloji Enstitüsü olarak alanında uzman psikolog/psikolojik danışmanlarla yaptığımız çalışmalar sonunda ebeveynler ile çocuk – ergenlerin asıl ihtiyaçlarının farkına varmaktayız. Problem olabilecek yaşamsal deneyimlerin sağlıklı çözüm yolları ile çözülmesini amaçlamaktayız.

Aile farklı bireylerin bir arada yaşadığı bir sistem olmakla beraber her ailenin kendine özgü bir dengesi vardır.

Bu denge, zaman zaman tıkanmış sorunlar ya da bozulmuş ilişkiler nedeniyle zorlu evrelerden geçebilir. Bu zorlukları sağlıklı bir şekilde atlatmak ve bu dönemlerde psikolojik destek almak aile sistemini koruyacak ve ileriye dönük olarak büyük kazançlar sağlayacaktır. Aile sistemi, karmaşık yapısı içerisinde bazı zorlukları da barındırmaktadır.

Psikoloji Enstitüsü olarak aile/çift danışmalığı kapsamında genel olarak şu konularda hizmet vermekteyiz:

• Aile içerisindeki iletişim problemleri,
• Eşler arasındaki çatışmalar,
• Evlilik öncesinde yaşanabilecek sorunlar,
• Boşanma sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar,
• Aileye yeni bir üyenin katılmasıyla yaşanabilecek uyum problemleri.
Bu ve benzeri konulardaki problemlerin çözümüne odaklanarak aile/çift yaşantısının daha huzurlu ve doyumlu bir hale gelmesini amaçlamaktayız.
Kozmos Psikoloji olarak alanında uzman psikolog/psikolojik danışmanlarla yaptığımız çalışmalar sonunda ebeveynler ile çocuk – ergenlerin asıl ihtiyaçlarının farkına varmaktayız. Problem olabilecek yaşamsal deneyimlerin sağlıklı çözüm yolları ile çözülmesini amaçlamaktayız.

Psikolojik destek almak için daha esnek saatlere ihtiyaç duyan, yolda vakit harcamak istemeyen, bulunduğu yerden ayrılamayan, evden çıkmasına engel olan ruhsal veya fiziksel herhangi bir engele sahip olan bireyler bu hizmetten faydalanabilmektedir. Bunların yanı sıra sık sık seyahat eden, görüşmek istedikleri terapistle aynı şehir/ülkede yaşamayanlar da bu hizmeti tercih etmektedir. Bu gibi çeşitli nedenlerle yüz yüze terapi alamayan bireyler için ‘online terapi’ oldukça pratik ve sağlıklı bir alternatiftir.
Görüntülü olarak yapılan online terapiler, yüz yüze terapi görüşmeleri ile eş sonuçlar verebilmektedir.
İnternet üzerinden yürüttüğümüz terapiyi etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz. Online terapi yöntemini bireysel danışmanlıkta ve aile/çift danışmanlıklarında da kullanabilmekteyiz.

Psikolojik testler bireyin kişilik özelliklerinin ve yeteneklerinin, güçlü ve zayıf yanlarının, açık ya da gizli kalmış yönlerinin standart ölçümler, sayısal veriler ya da yorumlamalar çerçevesinde ortaya konmasına yardımcı olur. Test uygulayıcılarının konu ile ilgili eğitimden geçmiş olması gerekmektedir.

Bu çerçevede merkezimizde uzman uygulayıcılarımız ile aşağıdaki testleri uygulamaktayız;

Testler ile ilgili bilgi için tıklayınız.