Eğitimin Amacı

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 3 modül/80 saatlik program olup, çocuk ve ergenlerle çalışan ruh sağlığı profesyonellerine bilişsel davranışçı terapi ile ilgili kuramsal bir alt yapı sunarken aynı zamanda değerlendirme, vaka formulasyonu, sık kullanılan BDT teknikleri ile ilgili uygulama yapma ve süpervizyon fırsatı tanıyarak bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitim Programı

1.MODÜL

 • Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modeli: Tarihsel Gelişim; Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler
 • Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modelinde Görüşme ve Değerlendirme Becerileri,
 • Bilişsel Değerlendirme, Kavramlaştırma ve Formülasyon,
 • Bilişsel Model Seansının Yapısı ve Seansların Yapılandırılması,
 • Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif,
 • Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
 • Ebeveynlerin Rolü ve Terapi Sürecine Dahil Edilmeleri
 • Değerlendirme ve Çocuk ve Aile İle Örnek Görüşme

2.MODÜL

 • Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları ve Psikoterapisi
 • Depresyonun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı
 • Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı
 • Sınav Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı
 • Fobilerde Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı

3.MODÜL

 • Yıkıcı Davranış Bozukluklarında BDT’nin Kullanımı
 • Ebeveynlerle Çalışmada BDT Formülasyonu
 • Ergenlerde Düşük Benlik Saygısını Düzenleme Stratejileri
 • Ergenlerde Yeme Bozukluğu Bilişsel Davranışçı Tedavisi
 • Cinsel İstismara Uğramış TSSB Olan Ergenlerin Bilişsel Davranışçı Tedavisi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Anlaşılmasını ve Yönetimini Sağlamak
 • Karşıt Gelme Bozukluğu Psikoterapileri

Uzm. Psk. Merve KARABURUN

Your Content Goes Here

800 ₺

Your Content Goes Here

Eğitime yalnız psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları ile 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.

Your Content Goes Here