Psikoloji Enstitüsü, her insanın tek ve özel olduğu ve yaşantılarının da tek ve özel olduğu bilinciyle hareket eder. Profesyonel vizyonu, etik ilkelere bağlılığı ve sağladığı somut katkı ile fark yaratır. Psikoterapi ve danışmanlık faaliyetlerinde evrensel kurallar çerçevesinde hizmet sunar. Eğitimde uluslararası literatür ve standartlara uyar, eğitim programlarını sürekli günceller. Katılımcıların profesyonel kariyerlerine ve kurumsal ortaklarına ölçülebilir katkı sağlayacak programlar geliştirir.