Yetişkinin baş etmeye çalıştığı pek çok duygusal ve psikolojik zorluk, ebeveynlerinin veya bakıcılarının   yaşadığı çözülmemiş etkilere kadar geri götürülebilir. Duygusal ve psikolojik olarak zorlanan yetişkinlerin çözülmemiş süreçleri etkili bir şekilde ele alındığında olumsuz semptom ve davranışlar azalabilmektedir. Ancak olumsuz semptomlar ve geçmişin çocuklar/yetişkinler üzerindeki çözülmemiş etkileri arasındaki bağlantılar, bireyler veya bazen de profesyoneller tarafından fark edilememektedir.  Sonuç olarak, bireyler  eksik doğduklarına inanarak ve/veya hayatın bir, bazı veya birçok alanında yeterince iyi olamadıkları veya yetersiz oldukları sonucuna vararak yaşamlarını geçirebilmektedir.  Ayrıca bireyler, içlerinde sabırla keşfedilmeyi veya hatırlanmayı bekleyen, doğuştan sahip oldukları ancak farkında olmadıkları bir potansiyele sahip olduklarını düşünmemektedirler.

Kuşaklararası Travma Terapi Modeli (ITTM), 20 yılı aşkın üzerinde çalışılmış araştırma ve klinik uygulamalara dayanmaktadır. Model; travma teorisi, bağlanma teorisi, mantık teorisi ve gelişmiş Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) teknikleri ile bağlantılıdır. Kuşaklararası Travma Terapi Modeli (ITTM), çözülmemiş çocukluk travması ve sıklıkla ortaya çıkan olumsuz benlik inançlarını değerlendiren ve ele alan tek modeldir. Kuşaklararası Travma Terapi Modeli’nde (ITTM),  ele alınması veya çözülmesi gereken olayın kendisi değildir; çünkü olay çoktan yaşanmıştır.

Kaynak: https://theittm.com

Modelin geliştiricisi Valerie Copping, kuşaklararası travmanın etkilerini ve  Kuşaklararası Travma Terapi Modeli’ni (ITTM) anlatacağı online bir etkinlikte alan profesyonelleri ve öğrencileri ile buluşuyor.

Valerie Copping kimdir?

Valerie Copping, psikoloji doktoru, Kuşaklararası Travma Terapi Modelinin (ITTM)  geliştiricisi, eğitmeni ve klinik danışmanıdır. Valerie, dünyanın birçok ülkesinde; öğrencilere, profesyonellere ve ruh sağlığı kuruluşlarına eğitim ve süpervizyon vermektedir. Valerie Copping, klinik uygulama, eğitim ve danışmanlığın yanı sıra klinik psikoloji alanında bilimsel araştırmalar yapan  tutkulu bir akademisyendir. Travma yaşayan çocuklar ve bakım verenleri için etkili, kapsamlı ve yenilikçi tedavilerin geliştirilmesi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kayıt – Katılımcıların, eğitime katılmak için başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunun doldurulmasının ardından eğitime katılım ve  ödeme bilgileri mail ile gönderilecektir. Kayıt bedelini havale etmeniz durumunda kaydınız kesinleştirilecektir.

Tarih ve Saat – 23 Ekim / 17.00-19.00

Ücret – 100 TL (Öğrenci 50 TL)

Eğitim Yeri – Online (Zoom Meeting)

Belge – Psikoloji Enstitüsü ve ITTM onaylı katılım belgesi verilecektir.