1992 yılı Bursa doğumlu Karaburun, psikoloji lisans eğitiminin ardından, adli ve klinik psikoloji olmak üzere iki farklı alt alanda uzmanlaşmıştır. Adli alandaki yüksek lisans eğitimini Türkçe literatüre yeni bir ölçme ve değerlendirme aracı kazandırarak tamamlamıştır. Klinik alandaki yüksek lisans eğitiminde ise “Şema Terapi’nin Kişilik Bozukluklukları”ndaki etkililiğini inceleyen bir çalışma ile tamamlamıştır. Kuşaklararası Travma Terapi Modeli Eğitimi’ni tamamlamış ve bu alanda Türkiye’de ITTM tarafından uluslararası düzeyde sertifikalandırılmış ilk terapisttir. ABD’de bulunan Stanford Üniversitesi Summer School’dan kabul almış, doktora sırası araştırmasını da İngiltere’de tamamlamıştır.

Meslek yaşamının ilk yıllarında çocuklar ile çalışmış, yetişkinler ile çalışmak için de Şema Terapi Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu, Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi almıştır. Travma ile çalışmak için EMDR eğitimini tamamlamıştır. Psikolojik ölçme ve değerlendirme yetkinliği için objektif ve projektif test eğitimlerini almıştır. Yurtiçi ve yurt dışında çeşitli mesleki kurslara katılmıştır.

Çeşitli kurumlarda psikolog olarak çalışmış, kamu ve özel kurumlar tarafından hazırlanan projelerde eğitici olarak yer almıştır.

Karaburun, hali hazırda Prof. Dr. Gökhan Oral danışmanlığında “Travmanın Kuşaklararası Aktarımı” konulu tez çalışmasıyla doktora eğitimine devam etmektedir. Eş zamanlı olarak Dr. Valeria ile Kuşaklararası Travma Modeli üzerine akademik çalışmalar gerçekleştirmekte,  psikoterapi ve eğitim faaliyetlerini Psikoloji Enstitüsü İstanbul ve Bursa ofislerinde sürdürmektedir.

Eğitim Bilgileri

Lisans (BA) – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans (MsC) –  Cyprus International University – Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans (MAfsc) – İstanbul Üniversitesi – Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü

Doktora (PhD)- İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa – Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü (Tez aşamasında)

Aldığı Psikoterapi & Test Eğitimleri

Şema Terapi Eğitimi – ISST

Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş olan Şema Terapi modeli, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır. Şema Terapi Modeli, Bilişsel Taktikler, Yaşantısal Taktikler, Davranışsal Taktikler, Psikolojik Bozukluklarda Şema Terapi modüllerinden oluşmaktadır.

EMDR Eğitimi – ZiOn Psikiyatri

Geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesini hedefleyen tedavi modelli eğitimdir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) kişinin olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerini yeniden şekillendirerek, yerine gerçekçi ve olumlu düşünce biçimleri koymaktır. Bu şekilde kişinin duygu ve davranışlarının değişmesi sağlanır.

Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi – Doç. Dr. Elif Çelebi

DDT borderline kişilik bozukluğu (sınırda kişilik bozukluğu)na sahip ve intihar düşünceleri olan bireylerin sadece değişime yapılan vurgudan ziyade, duygu ve deneyimlerin kabulüne ihtiyaç duymaları sebebiyle doğmuştur. Birçok psikopatolojinin temelinde duygusal disregülasyon olduğunu kabul eder. Bu anlamda bunun görüldüğü yeme problemleri ve madde bağımlılıklarında da kullanımı yaygınlaşmıştır.Duygu düzenleme, farkındalık, sıkıntıya dayanma ve kişiler arası etkili olma becerileri modüllerinden oluşmaktadır.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi – Doç. Dr. Nevin Dölek

Çözüm Odaklı Terapi, danışanı terapiye yönlendiren sorunların nedenine odaklanmak yerine, terapi süreci sonunda başarmak istedikleri hedefler üzerine odaklanan bir terapi yöntemidir.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi- Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Çözüm Odaklı Terapi, danışanı terapiye yönlendiren sorunların nedenine odaklanmak yerine, terapi süreci sonunda başarmak istedikleri hedefler üzerine odaklanan bir terapi yöntemidir.

Psikolojik İlk Yardım – Prof. Dr. George Everly

Yansıtıcı Dinleme/Uyum, Değerlendirme ve Önceliklendirme, Müdahale ve Düzenleme (RAPID model) modüllerinden oluşan bir eğitimdir. RAPID modeli afet, kriz ve travmaya ilk müdahalede kullanılmaktadır. Buna ek olarak, RAPID modelinin kişisel ve toplumsal dayanıklılığı arttırmada etkili olduğu bulunmuştur.

Psikodiagnostik ve Psikolojik Değerlendirme –  Doç. Dr. Valeria Petrova

Psikodiagnostik prosedürü hangi sonuçları almamızı sağlar ve nasıl kullanılır, testlerin geçerlik ve güvenirliği, zeka ve bilişsel yeteneklerin değerlendirilmesi, bireyin farklı özelliklerini değerlendirmede kullanılan çeşitli teknikler, tanısal verilerin güvenilirlik düzeyini belirleme konulu eğitimdir.

Pozitif Psikiyatri ve Ruh Sağlığı – Dr. Sonia Kumar

Psikolojik dayanıklılık, stres ve iyileşme üzerine kanıta dayalı yaklaşımlar, ruh sağlığında, fiziksel sağlık ve yaşam tarzının merkezi önemi ve egzersizin yaygın zihinsel sağlık koşulları için kanıta dayalı bir tedavi olarak nasıl kullanılabileceği, gevşeme ve farkındalık stratejilerinin yanı sıra kişiliğin güçlü yönlerini değerlendirme, bağlanma teorisi, sosyal destek ve psikopatoloji başlıklı modül ve içerikten oluşan bir eğitimdir.

MMPI Eğitimi – TPD 

MMPI testi, kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir. Değerler ve davranışların yanında psikopatolojik belirtiler hakkında da doğru ve farklı bilgiler sağlar.

MMPI for Forensic Psychologists – Yossef Ben-Porath

MMPI’da Adli Psikolojik değerlendirmeleri içeren bir eğitimdir.

…….. tamamlanacaktır.

Akademik Yayınları

Karaburun M., Aşıcıoğlu F. Aşırılıkçı Düşünce Biçimi Ölçeği Türk.e Uyarlama Çalışması. Türkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences. 2021;18(1):1-9. DOI: 10.5336/forensic.2020-76116.

Karaburun M., Balcıoğlu İ. Sports as a Crime Prevention Instrument: A Mini Review. Yeni Symposium. 2020; 58(4):35-39. DOI: 10.5455/NYS.20181118064408

Karaburun M., Evaluation Of Undiagnosed Individuals In Terms Of Depression, Anxiety And Sleep Quality During The Covid-19 Quarantine Period. Yayım Aşamasında.

Karaburun M., Evaluation of Extremist Thinking in Turkey According to Information Sources. Yayım Aşamasında.

Karaburun M., The Relationship of Dark Triad Personality Features and Childhood Traumas. Yayım Aşamasında.

Verdiği Kurumsal Psikoterapi & Test Danışmanlıkları

Referans dosyası gerekli görülen durumlarda gönderilmektedir.

Verdiği Kurumsal Eğitimler

Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetleri kapsamında Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kadına ve Çocuğa Yönelik Alanda Çalışan Mesleki Personelin Travmaya Yönelik Müdahale Becerilerinin Geliştirilmesi” eğitimi. Eğitici. Referans No: TR62/18/TD/0014. 2019.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetleri kapsamında Çorum İl Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Öğretmenlerin Travma ve Kriz Yönetimi Becerilerinin Desteklenmesi Projesi” eğitimi. Eğitici. Referans No: TR83/18/TD/0020. 2018.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetleri kapsamında Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Disiplinlerarası Yaklaşımla Zeka Oyunları” eğitici eğitimi. Eğitici. Referans No: TR83/18/TD/0020. 2018.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetleri kapsamında Balıkesir Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “AGTE ile Erken Tanılama Teknikleri” eğitimi. Eğitici. Referans No: TR22/18/TD2/0002. 2018.

Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetleri kapsamında desteklenen, Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Travmaya Yaklaşımda Yeni Uygulamalar Eğitimi”. Eğitici. Referans No: TR71/17/TD/0035. 2017.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetleri kapsamında desteklenen, Samsun Valiliği tarafından yürütülen “Samsun’da Çocuk İstismarının Önlenmesi Eğitici Eğitimi”. Eğitici. Referans No: TR83/17/TD/09. 2017.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Çorum Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü tarafından yürütülen “Göçmen Bireylerin Eğitimleri İçin Öğretmen Yeterliliklerinin Arttırılması” eğitimi. Eğitici. Referans No: TR83/16/TD/0031. 2017.

Dicle Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetleri kapsamında desteklenen, Siirt Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yürütülen “Çözüm Odaklı Terapi” Eğitimi. Eğitici Asistanı. Referans No: TRC3\16TD\0001. 2016.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetleri kapsamında desteklenen, Ahlat Kaymakamlığı tarafından yürütülen “Evlilik Öncesi Eğitim, Aile İçi İletişim ve Anne-Çocuk Sağlığı Eğitimi”. Eğitici Asistanı. 2016.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetleri kapsamında desteklenen, Gerger Kaymakamlığı tarafından yürütülen “Öfke ve Stres Kontrolü Eğitimi”. Eğitici Asistanı. TRC1/16/TD/0144. 2016.

Mücadelenin Başka Yolu Var: Bağımlılık Önleme Projesi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mali Destek Programı. İtalya – Rimini, Ekim 2015. Proje Yazarı ve Yürütücüsü.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Kitapçık ve Kazanım Listelerinin Oluşturulması Projesi. Haziran, 2014. Eğitici Asistanı.

………… tamamlanacaktır..