Psikoloji lisans eğitiminin ardından, adli ve klinik psikoloji olmak üzere iki farklı alt alanda uzmanlaşmıştır. Adli alandaki yüksek lisans eğitimini Türkçe literatüre yeni bir ölçme ve değerlendirme aracı kazandırarak tamamlamıştır. Klinik alandaki yüksek lisans eğitiminde ise “Şema Terapi’nin Kişilik Bozukluklukları”ndaki etkililiğini inceleyen bir çalışma yapmıştır. Hali hazırda yüksek lisans eğitimini de tamamlamış olduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü’nde ve Prof. Dr. Gökhan Oral danışmanlığında “Travmanın Nesiller Arası Aktarımı” konulu tez çalışmasıyla doktora eğitimine devam etmektedir.

Meslek yaşamının ilk yıllarında çocuklar ile çalışmış, yetişkinler ile çalışmak için de Şema Terapi Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu, Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi almıştır. Travma ile çalışmak için EMDR eğitimini tamamlamıştır. Psikolojik ölçme ve değerlendirme yetkinliği için objektif ve projektif test eğitimlerini almıştır. Yurtiçi ve yurt dışında çeşitli mesleki kurslara katılmıştır.

Çeşitli kurumlarda psikolog olarak çalışmış, kamu ve özel kurumlar tarafından hazırlanan projelerde eğitici olarak yer almıştır.

Karaburun, çocuk ve yetişkinlere yönelik psikoterapi hizmeti vermekte ve faaliyetlerini Psikoloji Enstitüsü İstanbul ve Bursa ofislerinde sürdürmektedir.