Eğitimin Amacı

Katılımcılara Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) testini amacına uygun biçimde kullanma, objektif olarak kişiliğin ve psikopatolojinin ölçülmesi, değerlendirmesi, yorumlanması ve bilgilendirme yapılmasında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Eğitimin İçeriği

İlk Klinik Değerlendirme ve Tekniklere Genel Bakış

 • Sorun alanının netleştirilmesi ve tanımlanması
 • Güdü Analizi
 • Davranışsal Değişiklikler
 • Kendilik Kontrolü Analizi
 • Gelişimsel Analiz
 • Sosyal İlişkiler Analizi
 • Sosyo-kültürel ve Fiziki Ortam Analizi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) kuramsal içeriği;

 • MMPI’ın geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı
 • MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması
 • Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı

MMPI’ın Uygulanması

Minnesota Çok Yönlü kişilik Envanteri (MMPI) 

MMPI’ın Yorumlanması

Profilin Raporlaştırılması

 • Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı)
 • Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
 • Gözlemlerin nasıl yorumlanacağı
 • Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması
 • İkili Yükselme Tipleri
 • Psikotik Profiller
 • Karakteriolojik Profiller
 • Sınırda profiller
 • Profil çıkarmanın gerekli koşulları
 • Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması
 • Daha önceden uygulanmış olan ve kursun eğitimcileri tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma
 • Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
 • İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
 • Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma
 • Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama
 • Raporlaştırmada izlenecek yol
 • Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
 • Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
 • Örnek raporlar üzerinde çalışma ve örnek raporların verilmesi

Diğer Testler

 • Beck Depresyon, Umutsuzluk ve Anksiyete Envanteri
 • SCL-R 90 Belirti Tarama Testi
 • Kısa Semptom Envanteri
 • BEIER Cümle Tamamlama Testi

Süpervizyon
Eğitimimiz sonrasında süpervizyon sınırsız ve ücretsiz olarak verilmektedir. Katılımcılar uygulamada karşılaştıkları sorunları ve sorularını eğiticiye aktarma imkanı bularak “sıfır hata” ile testi uygulayacak yetkinlik ve yeterliliği kazanmaktadırlar.

Kesin Kayıt Yaptırmak İsteyenler

Katılımcıların, eğitime katılmak için başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru formunun doldurulmasının ardından ödeme bilgileri mail ile gönderilecektir.  Eğitimde kullanılan tüm içerikler ve eğitim kitapçığı ücretsiz olarak tüm katılımcılarımıza eğitim öncesinde online olarak gönderilmektedir.

Uzm. Psk. Merve Karaburun

20-21  / 27-28 EKİM

Eğitim 4 akşam  20: 30 – 22:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

400 ₺.

Eğitim “Zoom Meeting” üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Psikoloji Enstitüsü ve Toplum Ruh Sağlığını Koruma Derneği onaylı uygulayıcı sertifikası verilmektedir.

Sertifikalarımız özel kurumlarda ve devlet kurumlarında geçerlidir.

Islak imzalı sertifikalar eğitim sonrasında iki gün içerisinde kargoya verilmektedir.