Bu eğitimde, eğitim katılımcılarına, MMPI ve klinik alanda uygulanan testlerle ilgili teorik bilgi ve klinik uygulama  yetkinliğini kazandırmak hedeflenmiştir.

Test Görüşmesi Gerçekleştirme

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) Kuramsal İçeriği

 • MMPI’ın geliştirilme amacı ve süreci
 • MMPI’ın psikometri özelliklerinin aktarımı
 • MMPI’ın avantaj ve sınırlılıkları
 • Türkiye standardizasyon çalışması

MMPI’ın Uygulanması

 • Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler
 • Uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar

MMPI Profilinin Yorumlanması ve Raporlaştırılması

 • Geçerlik alt ölçekleri ve klinik alt ölçeklerinin tanıtılması
 • Psikotik profiller
 • Karakteriolojik profiller
 • Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması
 • Uygulaması yapılmış profiller üzerinden geçerlilik alt ölçeklerini ayrı ayrı ve bütünü ile ele alma
 • Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
 • İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
 • Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma
 • Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profil bütünü ile yorumlama
 • Raporlamada izlenecek yol
 • Bilgilerin nasıl raporlanacağı
 • Bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
 • Örnek raporlar üzerinde çalışma

Beck Anksiyete Envanteri
Beck Depresyon Envanteri
Kısa Semptom Envanteri
SCL-90 Belirti Tarama Testi

SüpervizyonEğitimimiz sonrasında süpervizyon tüm uygulamalar için iki defaya mahsus ve ücretsiz olarak verilmektedir. Katılımcılar uygulamada karşılaştıkları sorunları ve sorularını eğiticiye sorarak “sıfır hata” ile testi uygulayacak yetkinlik ve yeterliliği kazanmaktadırlar.

Kayıt – Katılımcıların, eğitime katılmak için başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunun doldurulmasının ardından eğitime katılım ve  ödeme bilgileri mail ile gönderilecektir. Kayıt bedelini havale etmeniz durumunda kaydınız kesinleştirilecektir.

Materyal – Eğitim materyalleri online olarak katılımcılarımıza ücretsiz olarak verilecektir.

Eğitmen – Uzm. Psk. Merve Karaburun (Klinik Psikolog, Doktorant)

Tarih ve Saat – 23/24-30/31 Aralık 2021 – 20.00/22.00

Ücret – 450 ₺

Eğitim Yeri – Online (Zoom)

Sertifikasyon – Psikoloji Enstitüsü ve Toplum Ruh Sağlığını Koruma Derneği onaylı uygulayıcı sertifikası verilmektedir.